Hướng dẫn cài Softphone Zoiper

Để có thể cài đặt sử dụng Zoiper, quý khách cần có tài khoản máy nhánh, hoặc tài khoản SIP được cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại các nhà cung cấp viễn thông, tổng đài ảo như FPT Telecom,..

Lưu ý, để tín hiệu được đảm bảo tốt nhất, quý khách nên sử dụng điện thoại IP Phone - Dạng máy bàn hỗ trợ VoIP, do cài trên Softphone hoàn toàn không thể đảm bảo được tín hiệu tốt nhất, do vậy chúng tôi không khuyến khích cách này.

huong dan cai dat softphone tren di donghuong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 1: Tải về Zoiper từ Appstore

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 2. Biểu tượng Zoiper

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 3: Cho phép thông báo

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 4: Cho phép truy cập Micro

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 5. Cho phép/hoặc không cho truy cập Camera

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 6: Cho phép truy cập danh bạ hoặc không

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 7: Chọn Settings=>Accounts

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 8. Thêm tài khoản mới

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 9: Chọn Yes

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 10: Chọn Manual

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 11: Chọn Sipp account

Quý khách sử dụng tổng đài ảo hay không đều chọn Sip account.

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 12: Nhập các thông tin và bấm Register

Account name/ User name / Caller ID là số máy lẻ hoặc số hotline.(VD: 101 / 18006868)
Domain là địa chỉ IP hoặc domain có dạng: sippacc.ivoice.fpt.vn
Password được cấp kèm theo.

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 13: Cài đặt thành công

huong dan cai dat softphone tren di dong

Nhập thông tin số gọi ra

huong dan cai dat softphone tren di dong

Giao diện khi gọi đi

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ZOIPER TRÊN ANDROID

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 1: Tải về Zoiper từ Playstore

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 3: Mở Zoiper và nhấn đồng ý

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 4: Nhập tài khoản

Gồm tên tài khoản và mật khẩu được cấp.
Sau đó bấm "Creat account". Account name (VD: 101 / 18006868)

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 6: Nhập IP hoặc domain

Domain là địa chỉ IP hoặc domain có dạng: sippacc.ivoice.fpt.vn hoặc 112.213.83.27

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 7: Chọn skip - bỏ qua

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 8. Nhấn Finishhuong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 9: Cài đặt thành cônghuong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 10: Cho phép chạy nền

Bước này cho phép ứng dụng nhận được cuộc gọi kể cả khi đã ẩn ứng dụng.

huong dan cai dat softphone tren di dong

Bước 11: Tài khoản cài đặt thành công